Context

Context of Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë : (ndryshuar me ligjin nr.9675, datë 13.1.2007; nr.9904, datë 21.4.2008; nr.88/2012, datë 18.9.2012, nr.137/2015, datë17.12.2015 dhe nr.76/2016, datë 22.7.2016 )
Processing Feedback ...